Sector Report

 • 0606 / 2017
  06/06/2017

  Energy Sector, กรมเชื้อเพลิงแจ้งให้ผู้รับสัมปทานหยุดการผลิตบนโครงการบนพื้นที่ ส.ป.ก.

 • 1004 / 2017
  10/04/2017

  Banks Sector (Overweight), คาดกำไร 1Q17 สดใสดีที่สุดในรอบ 10 ไตรมาส

 • 2903 / 2017
  29/03/2017

  Banks Sector (Overweight), Re-rating PBV

 • 2803 / 2017
  28/03/2017

  Agri – Food Sector (Overweight), ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย จะเป็นของจริงสำหรับไก่ไทยปีนี้ ......ไม่ใช่บราซิล

 • 1101 / 2017
  11/01/2017

  Commerce Sector (Overweight), ให้น้ำหนักการลงทุนปีนี้เป็น Overweight ในลักษณะ Selective

 • 0901 / 2017
  09/01/2017

  Banks Sector (Neutral), คาดกำไร 4Q16 อ่อนตัวตามฤดูกาล แนวโน้มกำไรปี 2017 น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้น

 • 0501 / 2017
  05/01/2017

  Agri - Food Sector (Overweight), แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่สดใสในปี 2017

 • 0501 / 2017
  05/01/2017

  Finance Sector (Neutral), เลือกลงทุนเฉพาะตัว

 • 3012 / 2016
  30/12/2016

  Finance Sector (Neutral), เลือกลงทุนเฉพาะตัว

 • 2812 / 2016
  28/12/2016

  Agri - Food Sector (Overweight), แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่สดใสในปี 2017