ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ปิดลงทะเบียน)
  27/02/2020

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 "Volume Analysis ด้วย Finansia HERO (PC)"

  Volume Analysis ด้วย Finansia HERO (PC)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  29/02/2020

  วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 "สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)"

  สร้างสูตรสแกนหาหุ้นเด่นลงทุนตามสไตล์คุณ

 • (ที่นั่งคงเหลือ 361)
  21/03/2020

  วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 รู้ก่อนขึ้น ขายก่อนใคร ด้วย "HERO Sequential" เทคนิคมหัศจรรย์ หาจุดกลับตัวล่วงหน้าของตลาด

  รู้ก่อนขึ้น ขายก่อนใคร ด้วย "HERO Sequential" เทคนิคมหัศจรรย์ หาจุดกลับตัวล่วงหน้าของตลาด