FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ "HERO Stock Learning Season 1 และ Season 2 @UTCC"

FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ "HERO Stock Learning Season 1 และ Season 2 @UTCC"

คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ รับเกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning Season 1 และ Season 2 @UTCC ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้อง IDE Space อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

views (784)