FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ "HERO Stock Learning Season 2 @BU"

FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ "HERO Stock Learning Season 2 @BU"

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พร้อมด้วยคณะอาจารย์ รับเกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning Season 2 @BU ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้อง Imagine Lounge A3-201 อาคาร A3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

views (856)