FINANSIA จัดสัมมนา “ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและกลยุทธ์การลงทุน”

FINANSIA จัดสัมมนา “ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและกลยุทธ์การลงทุน”

นายทรงกลด ชยันต์นคร (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายอิเลคทรอนิกส์เทรดดิ้ง และธุรกิจสถาบันและต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและกลยุทธ์การลงทุน” หรือ ‘Investment in China Property Market’ งานสัมมนาการลงทุนในต่างประเทศที่ได้เชิญนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ดังของฮ่องกง ‘Shenwan Hongyuan Securities (HK) Limited’ มาให้ความรู้พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในประเทศจีน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิงค์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

views (854)