ฟินันเซียเปิดตัว ‘Wealth Management’ พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุน เชิญ 3 บลจ.ดังเปิดมุมมองการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019

ฟินันเซียเปิดตัว ‘Wealth Management’
พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุน เชิญ
3 บลจ.ดังเปิดมุมมองการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019


นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์(ที่4 จาก ซ้าย) ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมงานเปิดตัว ‘ฝ่ายบริหารสินทรัพน์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management’ พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019 โดยได้รับเกียรติจาก 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังของประเทศไทยได้แก่ Asset Plus Fund Management, Principal Asset Management และ TMBAM Eastspring มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองการลงทุนภายในงาน ณ ห้องฉัตรา 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ

views (1,106)