ฟินันเซีย ปลื้มร่วมแสดงความยินดี นำ ‘TEAMG’ เข้าตลาดฯ


ฟินันเซีย ปลื้มร่วมแสดงความยินดี นำ ‘TEAMG’ เข้าตลาดฯ

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ขวาสุด) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณชวลิต จันทรรัตน์ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘TEAMG’ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดฯ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

views (551)