‘TEAMG’ นำทีมผู้บริหาร เดินสายให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด Finansia พร้อมบุก SET เร็วๆนี้


เมื่อเร็วๆนี้ “TEAMG” นำทีมผู้บริหาร เดินสายเสนอข้อมูลบริษัท แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมาให้ความรู้การนำเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชวลิต จันทรรัตน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่สามนับจากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ โดยบรรยากาศในงานคับคั่งไปด้วยทีมพนักงานฟินันเซียที่เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิ้งค์

views (831)