สาขาต่างจังหวัด

 1. สาขาขอนแก่น 1

  ชั้น 2 เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง  แขวงในเมือง
  เขตเมืองขอนแก่น  จ. ขอนแก่น   40000
  โทรศัพท์ 043-224-504
  โทรสาร 043-224-506
 2. สาขาขอนแก่น 3

  เลขที่ 311/1 ถ.กลางเมือง (ฝั่งริมบึง)
  แขวงในเมือง เขตเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-058-925
  โทรสาร 043-058-927
 3. สาขาหาดใหญ่

  โรงแรมนิวซีซัน ชั้นลอย
  เลขที่ 106 ถ.ประชาธิปัตย์ แขวงหาดใหญ่ เขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ 074-243-777
  โทรสาร 074-244-955 และ 074-353-329
 4. สาขาเชียงใหม่ 1

  เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถ.ช้างคลาน
  แขวงช้างคลาน เขตเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม 50100
  โทรศัพท์ 053-204-711
  โทรสาร 053-235-880 และ 053-272-369
 5. สาขาเชียงใหม่ 2

  เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถ.ช้างคลาน แขวงช้างคลาน
  เขตเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   50100
  โทรศัพท์ 053-235-889 และ 053-204-909
  โทรสาร 053-235-890 และ 053-204-910
 6. สาขาเชียงใหม่ 3

  เลขที่ 32/4 หมู่ที่2 อาคารมะลิเพลส ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2
  แขวงแม่เหียะ เขตเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
  โทรศัพท์ 053-805-388
  โทรสาร 053-805-390
 7. สาขาสุราษฎร์ธานี

  เลขที่ 173/83-84  หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่
  แขวงมะขามเตี้ย เขตเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-222-595
  โทรสาร 077-222-596
 8. สาขาแม่สาย

  เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 แขวงแม่สาย เขตแม่สาย จ.เชียงราย 57130
  โทรศัพท์ 053-640-599
  โทรสาร 053-733-819
 9. สำนักงานสาขาออนไลน์ ภูเก็ต

  เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง  แขวงตลาดใหญ่  เขตเมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  83000
  โทรศัพท์ 076-210-499
  โทรสาร 076-210-498
 10. สาขาตรัง

  เลขที่ 59/28  ถ.ห้วยยอด แขวงทับเที่ยง เขตเมืองตรัง จ.ตรัง 92000
  โทรศัพท์ 075-211-219
  โทรสาร 075-212-400
 11. สาขาปัตตานี

  เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 แขวงรูสะมิแล เขตเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี   94000
  โทรศัพท์ 073-350-140-4
  โทรสาร 073-350-014
 12. สาขาเชียงราย

  เลขที่  353/15 หมู่ที่ 4 แขวงริมกก  เขตเมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 57100
  โทรศัพท์ 053-750-120
  โทรสาร 053-750-127
 13. สาขาอุดรธานี

  เลขที่ 197/29 และ 213/3 ถ.อุดรดุษฎี แขวงหมกแข้ง เขตเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ 042-245-589
  โทรสาร 042-324-146
 14. สาขานครราชสีมา

  ชั้น 7 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ A3
  เลขที่ 1242/2 ถ. มิตรภาพ แขวงในเมือง เขตเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ 044-288-700
  โทรสาร 044-393-732, 044-393-749