รายชื่อบริษัทที่ใช้คำนวณ SET50/SET100 สำหรับวันที่ 1 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีประกาศ รายชื่อบริษัทที่ใช้คำนวณ SET50/SET100 สำหรับวันที่ 1 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 30/06/2020
views (0)