• 2559-09-19  
 • SET อาจผันผวนย้อนลบบ้าง แต่คาดยังมีลุ้นขึ้นต่อได้อีก จึงยังเน้นถือ
 • 2559-09-16  
 • SET ยังมีลุ้นขึ้นต่อ แม้ว่าอาจผันผวนบ้าง ดังนั้นซื้อแล้วยังเน้นถือดีกว่า
 • 2559-09-15  
 • ตลาดอาจยังผันผวน แต่มีลุ้นขึ้นต่อได้อีกมากกว่า ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ
 • 2559-09-14  
 • แม้ SET ยังผันผวนได้ แต่ก็ลุ้นทรงตัวเพื่อขึ้นต่อ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ
 • 2559-09-13  
 • หลังจากเลือกหุ้นซื้อแล้วยังเน้นถือไว้ก่อน เพื่อรอทำกำไรตามเป้าหมาย
 • 2559-09-12  
 • แม้ SET ยังผันผวนและปรับลง แต่ซื้อแล้วเน้นถือ ส่วนซื้อใหม่รอลงต่อ
 • 2559-09-09  
 • หลังจากซื้อแล้วแนะให้เน้นถือไว้ก่อน แต่จะซื้อเพิ่มน่ารอผลประชุมเฟด
 • 2559-09-08  
 • แม้ SET จะปรับลงอีก แต่ก็มีสิทธิลุ้นแกว่งทรงตัวได้ เพื่อรอรอบบวก
 • 2559-09-07  
 • SET ไหลลงมาลดความร้อนแรงของการขึ้นรอบก่อนแล้ว เน้นซื้อสะสม
 • 2559-09-06  
 • ตลาดปรับตัวลงมาให้เป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อ จากนั้นเน้นถือรอรอบบวก
 • 2559-09-05  
 • หลังซื้อเพิ่มแล้วแนะนำให้เน้นถือรอรอบบวกใหญ่...ซื้อใหม่รอช่วงอ่อน
 • 2559-09-02  
 • คาด SET ยังมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อได้อีก ดังนั้นยังแนะทยอยซื้อลบ