บริการด้านกองทุนรวม

          เปิดบัญชีกับเราเพียงบัญชีเดียว ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมมากมายจากบริษัทชั้นนำ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจะคอยแนะนำ คัดเลือกกองทุน และติดตามการลงทุน เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายการลงทุน สะดวกรวดเร็วด้วยการส่งคำสั่งซื้อ, ขายทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์ต่างๆ ที่ทันสถานการณ์ และรายงานสรุปการลงทุนสำหรับการตรวจสอบสถานะ และบริหารจัดการเงินลงทุน
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย Wealth Management โทร. 02 658 9234