การสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่

นายหน้า ซื้อขายหุ้น ในประเทศไทย ผ่านเจ้าหน้าที่

บริษัทได้มีทีมทางเจ้าหน้าที่การตลาดไว้คอยบริการลูกค้ากว่า 600 คน และมีสาขารองรับกว่า 37 สาขาทั่วประเทศ จึงทำให้ลูกค้าได้รับการบริการ และการให้ข้อมูลทั่วถึง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ


สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 02-658-9000, 02-658-9500