FSS ร่วมงาน “ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58” จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยากรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัสจำกัด(มหาชน)

 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ห้องเรียนนักลงทุนในหัวข้อสร้างโอกาสมั่งคั่งด้วยกลยุทธ์จัดพอร์ตลงทุน

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ณห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี

มีนักลงทุนจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก