ภาพบรรยากาศพิธีเปิด FSS สาขาขอนแก่น บนชั้น 2 อาคาร ธนาคาร ไอซีบีซี