พิธีเปิดสาขาสาขาขอนแก่น บนชั้น 2 อาคาร ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

พิธีเปิดสาขาสาขาขอนแก่น บนชั้น 2 อาคาร ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น


คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
(ที่ 5 จากทางขวา) และ ดร. เย่ หู ประธานกรรมการ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
(ที่ 6 จากทางซ้าย) พร้อมกรรมการจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ
ผู้บริหารจากธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดสาขาของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น บนชั้น 2 
อาคาร ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555


คุณปราณี ธีรภานุ ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี

 


พล.ต.ต. กวี สุภานันท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 ร่วมแสดงความยินดี

 


คุณมนตรี ธีระกนก กรรมการผู้จัดการ และ คุณคชาภูมิ ศิริชนะชัย กรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัทโตโยต้าอมตะ ร่วมแสดงความยินดี


คุณศิริ แก่นศักดิ์ศิริ ประธานกรรมการ บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี

 


รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี

 


คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานด้านการประสานงานภาครํฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  ร่วมแสดงความยินดี